Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Management

Manažment obchodnej spoločnosti

Košičiarová Ingrida a kolektiv

Vydavatel
KEY Publishing
ISBN
978-80-7418-276-1
Počet stran
393
Místo vydání
Ostrava
Rok vydání
2017
Formát
B5
Napriek skutočnosti, že manažment obchodnej spoločnosti predstavuje špecifickú oblasť riadenia, v súčasnosti jej nie je venovaná dostatočná pozornosť. Práve z uvedeného dôvodu bolo zámerom kolektívu autoriek, pripraviť svojím obsahom a spracovaním jedinečnú publikáciu zaoberajúcu sa problematikou manažmentu obchodnej spoločnosti, jeho špecifikami a zaujímavosťami, ktorá vychádza nielen z požiadaviek študijných programov zabezpečovaných na vysokých školách a univerzitách, ale i súčasných trendov spojených s rozvojom predmetnej problematiky. Predmetná publikácia pozostáva celkovo z trinástich logicky na seba nadväzujúcich kapitol, ktoré sú doplnené nielen o otázky do diskusie, ale i o úlohy a prípadové štúdie dopĺňajúce a rozširujúce predmetnú problematiku a uľahčujúce tak jednoduchšie a lepšie pochopenie problematiky manažmentu obchodnej spoločnosti.
Manažment obchodnej spoločnosti

470 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu