Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Učebnice a skripta

Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů

Krpálek Pavel, Krpálková Krelová Katarína

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Vysoká škola ekonomická v Praze
ISBN
978-80-245-2239-5
EAN
9788024522395
Počet stran
134
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A4
“Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů“ navazuje na vysokoškolskou učebnici „Didaktika ekonomických předmětů“ z roku 2012 a rozpracovává její teoreticko-metodologické základy do podoby systematické řady příkladů, zaměřených na aplikaci relevantních poznatků z teorie vyučování ekonomických předmětů. Autoři začínají implementací dvoustupňového kurikula, kde se zaměřují na analýzu základního kurikula a konstrukci školního vzdělávacího programu v podobě standardní sady učebních dokumentů. Na tomto základě autoři dále konstruují aktuální pojetí tvorby pedagogických dokumentů, jako jsou časově tematické plány, písemné přípravy na vyučování a hospitační záznamové listy. Jádrem další aplikace poznatků je didaktická analýza učiva a s ní související procvičování formulace výchovně vzdělávacích cílů, tvorba koncepčního záměru výuky, tedy způsob organizace výukové činnosti, koncipování metodického portfolia, konkrétní přístupy k aplikaci materiálních didaktických prostředků, pedagogická komunikace, diagnostika a klasifikace výuky, evaluační aktivity včetně jejich provázání se systémem řízení kvality ve vzdělávání. Autoři si kladou za cíl zprostředkovat studentům učitelství ekonomických předmětů důležité dovednosti a návyky, potřebné pro pedagogickou praxi, vytvořit představu o práci učitele ekonomických předmětů na střední odborné škole a usnadnit tak první kontakty studentů s realitou vzdělávání v rámci pedagogických praxí na fakultních školách Vysoké školy ekonomické a při následném vstupu do profese.
Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů

430 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Základy financí

Základy financí

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu