Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově

Ženíšková Marta

Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7554-127-7
Počet stran
160
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Formát
A5
Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění. Vychází z aktuálního znění legislativy Zákon je uveden ve znění k 1. 2. 2018. Změny od 1. 1. 2018 souvisejí se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například se mění výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ a hranice příjmů u OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. Změny od 1. 2. 2018, obsažené v zákoně č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, které se týkají například vracení přeplatků na pojistném či splatnosti pojistného vymoženého exekutorem, jsou v příručce podrobně popsány. Informuje i o změnách pro rok 2019 Publikace je rozšířena o nové příklady a výklady a obsahuje i stručnou informaci o změnách, které nabývají účinnosti 1. 1. 2019.
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově

279 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu