Relativita do kapsy

Ženíšek Alexander

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Masarykova univerzita v Brně
ISBN
978-80-210-8043-0
EAN
9788021080430
Počet stran
110
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2015
Formát
17x24 cm
110 stránek ke110. výročí Einsteinovy relativity (1905–2015) Kniha „Relativita do kapsy“ je věnovaná výkladu speciální teorie relativity. Prvních devět kapitol se zabývá kinematikou a dynamikou pevných těles. Další části – až do 17. kapitoly – tvoří komentovaný překlad dvou významných Einsteinových prací. Ostatní kapitoly představují doplňky k předchozímu textu. Pojednává se v nich o fotonové teorii světla, o Minkowského čtyřrozměrném prostoru a čtyřvektorech, transformacích Maxwellových–Lorentzových rovnic a konečně různých transformacích souřadnic. Autor se pokusil o matematicky přesné, ale srozumitelné pojednání, které uvádí obtížně čitelné Einsteinovy práce do jasného tvaru. Navzdory malému rozsahu je vše, co se v knize tvrdí, dokázáno. Ty nejdůležitější výsledky hned několikerým způsobem: v kapitole 17 vztah mezi energií a hmotností, v 11. a 20. kapitole relativistický pohybový zákon (v kapitole 20 pomocí Minkowského formalismu), v 10. a 22. kapitole transformační vztahy pro intenzity E a H elektromagnetického pole (v kapitole 22 opět do detailů pomocí Minkowského formalismu). Kapitoly 4 a 23 jsou věnovány všemožným odvozením Lorentzovy transformace, která je základem speciální relativity. Alexander Ženíšek (1936), emeritní profesor Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a emeritní člen Učené společnosti ČR, je mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické teorii metody konečných prvků.
Relativita do kapsy

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu