Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku

Zelenková Pavla

Vydavatel
NLN - Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
978-80-7422-583-3
Počet stran
300
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
17x24 cm
Premonstrátské opatství v Milevsku je nejstarším konventem vzniklým na území jižních Čech. Předkládaná publikace, jež se opírá o nejnovější stavebně historické a archeologické poznatky, popisuje architektonický vývoj areálu kláštera a kostela sv. Jiljí v průběhu středověku. Autorka v ní věnuje pozornost již zaniklým stavbám z doby před založením konventu, zhodnocuje v našich podmínkách nevídaně zachované objekty z doby románské, popisuje architektonický rozkvět v době rané přemyslovské gotiky i neméně významnou výstavbu v éře lucemburské. Výjimečnou architekturu archeologicky doložených i stojících staveb dává do kontextu se soudobým stavebním vývojem u nás i ve střední Evropě, neopomíná však ani hodnotit vliv milevského stavitelství na podobu sakrálních staveb v prostoru jižních Čech.
Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku

329 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu