Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. aktualizované vydání

Winterová Alena, Macková Alena a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-298-1
EAN
9788075022981
Počet stran
648
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
15x21 cm
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v souladu se současným stavem platného práva včetně přímo závazných norem práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva. Přijetí zvláštní, oddělené právní úpravy nesporných řízení vedlo autory k vytvoření nové systematiky výkladu. Proto je první díl věnován právě jen řízení nalézacímu. Obsahuje výklady řízení sporného i řízení nesporného (zvláštních řízení) a výklady alternativního řešení sporů v České republice. Výklady řízení vykonávacího (exekucí) a řízení insolvenčního budou obsahem druhého dílu.
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. aktualizované vydání

890 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu