Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Archeologie

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

Halama Jakub

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
250
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
ISBN
9788024632285
EAN
9788024632285
Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy.
Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

320 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu