Ústavné právo

Giba Marián a kolektiv

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
484
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
A5
ISBN
978-80-571-0086-7
EAN
9788057100867
Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou cestou, ale v bohatej miere tiež judikatúra, prípadne nepísané zložky ústavného práva. Mnohé prístupy a náhľady, ktoré sa nakoniec premietnu tou či onou formou do ústavnej praxe, majú svoj zdroj v právnej doktríne, ktorá ich roky predtým diskutuje a presadzuje silou argumentu. Toto všetko dokopy vytvára vývoj, ktorým kráča každá ústava a ktorý je vždy jedinečný. Slovensko nie je v tomto ohľade výnimkou. Predkladaná učebnica má ambíciu prezentovať ústavné právo Slovenska v kontexte najnovšieho vývoja ústavnej teórie a praxe. Snahou autorského kolektívu bolo poskytnúť čo najkomplexnejší pohľad na kľúčové ústavnoprávne inštitúty. Dôraz je daný najmä na inštitucionálnu oblasť ústavného práva, ktorá je obsahom povinného predmetu Ústavné právo v rámci bakalárskeho stupňa štúdia. Učebnica je určená predovšetkým študentom práva, prípadne iných odborov, ktoré majú presah s ústavným právom.
Ústavné právo

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu