Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.) - Komentář

Kněžínek Jan, Řezníček Tomáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-7598-497-5
EAN
9788075984975
Počet stran
100
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon). Stykový zákon byl posledním ze zákonů, jehož existenci předvídala Ústava od samého počátku, ale jenž nebyl dlouhou dobu zákonodárcem přijat. Řeší otázky, na něž nepamatovala ani Ústava ČR, ani jednací řády komor Parlamentu, tj. zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon o jednacím řádu Senátu. Autoři se ucelenou a stručnou formou snaží komentovat jednotlivá ustanovení v širších ústavněprávních souvislostech (při jeho výkladu je nezbytná vazba na Ústavu ČR a jednací řády Poslanecké sněmovny a Senátu), pro lepší pochopení výkladu je komentář doplněn i o praktické příklady.
Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.) - Komentář

299 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu