Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony III. C / 2020, Sociálne zákony, sociálne služby a sociálno-právna ochrana detí

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
1338-0869
EAN
PORADCA196
Počet stran
656
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2020
Formát
A5
Zborník Zákony III C obsahujú právne predpisy týkajúce sa sociálnych služieb, sociálneho zabezpečenia a sociálnoprávnej ochrany detí. Zborník obsahuje tri kapitoly tematicky rozdelené. Všetky právne predpisy obsahujú novely zákonov schválené počas roka 2019 k právnemu stavu 1. 1. 2020. Všetky zmeny v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a opatreniach, ktoré sme počas roka neuverejnili v Aktualizáciách, sú vyznačené tučným písmom. V tomto ročníku sme pridali zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sociálne zákony patria do systému sociálneho zabezpečenia, ktorým sa zabezpečuje systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. Jeho úlohou je účinne bojovať proti chudobe, znižovať nezamestnanosť a obmedziť závislosť na sociálnych dávkach. Ďalej plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti.
Zákony III. C / 2020, Sociálne zákony, sociálne služby a sociálno-právna ochrana detí

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu