Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

Zákon o rozhodcovskom konaní - praktický komentár

Lacko Pavel, Hrušovský Michal

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
204
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
Formát
A5 / 135x180
ISBN
978-80-571-0182-6
EAN
9788057101826
Rozhodcovské konanie (arbitráž) patrí k najpreferovanejším a najpopulárnejším spôsobom alternatívneho riešenia sporov. Je určené predovšetkým pre riešenie obchodnoprávnych sporov. Popularita arbitráže je badateľná predovšetkým na medzinárodnej scéne, no veľmi rýchlo si našla svojich priaznivcov aj pri riešení čisto domácich (vnútroštátnych) sporov. Na Slovensku si rozhodcovské konanie prešlo svojím vývojom, kým sa dostalo do podoby, ako ho poznáme dnes. Historický vývoj možno v prvom rade charakterizovať ako pohyb od jedného extrému k druhému. Až v poslednom období došlo k akémusi ustáleniu – predovšetkým od zásadnej reformy slovenskej arbitráže, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2015. Od uvedeného dátumu došlo na Slovensku k oddeleniu spotrebiteľskej arbitráže od klasickej obchodnej arbitráže, čo prinieslo novú koncepciu do právnej úpravy slovenského rozhodcovského konania. Slovenská arbitrážna legislatíva je v súčasnosti moderná a zodpovedá medzinárodným štandardom. Možno konštatovať, že Slovenská republika je z pohľadu rozvoja arbitráže stále iba v začiatočnej fáze a hľadá si svoje miesto. Rozhodcovské konanie má svoj potenciál, pretože ak bude efektívne, dokáže priniesť výrazné ušetrenie nákladov a odľahčenie všeobecných súdov od komplikovaných obchodnoprávnych sporov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je však nevyhnutná spolupráca všetkých zainteresovaných strán. Cieľom komentára je z praktického pohľadu objasniť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní a ich obsah, a priblížiť aj závery relevantnej judikatúry. Komentár by mal pomôcť zmluvným stranám, ich právnym zástupcom, rozhodcom a v neposlednom rade aj súdom nájsť odpovede, alebo aspoň usmernenie pri riešení otázok súvisiacich s rozhodcovským konaním. Publikácia má potenciál osloviť široké spektrum právnych povolaní a stať sa cennou pomôckou pri riešení prípadov týkajúcich sa rozhodcovského konania.
Zákon o rozhodcovskom konaní - praktický komentár

619 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu