Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Musilová Lydie, Lang Milan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Paris
ISBN
978-80-8717-352-7
EAN
9788087173527
Počet stran
300
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2020
Publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1. 1. 2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele ( tzv. technických služeb). Publikace obsahuje nejen podrobný výklad postupu příspěvkových organizací na praktických příkladech, ale rovněž obsahuje účetní příklady, které napomohou orientaci účetních v této složité oblasti. Autoři publikace soustředili pozornost na uplatnění DPH v praxi příspěvkových organizací, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi těchto organizací při uplatňování DPH vyskytují. Úvodní část publikace se rovněž zabývá vznikem povinnosti registrace (sledováním obratu pro povinnou registraci) a vzniku identifikovaných osob u neplátců a jejich povinností. Základní část publikace, která je společná pro všechny typy příspěvkových organizací, je doplněna řadou příkladů zaměřených na příspěvkové organizace (zejména školského typu). Velký prostor je dán i konkrétním oblastem činnosti příspěvkových organizaci a jejich postupů v oblasti DPH. Jedná se zejména o činnosti výchovně-vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, nájem majetku a rovněž i správu majetku zřizovatele. Z oblasti přeshraničních služeb se publikace zabývá nejčastěji řešenými případy u příspěvkových organizacií. Závěrečná část publikace obsahuje soubor praktických účetních příkladů s názornou ukázkou vykazování jednotlivých účetních operací v daňovém přiznání a kontrolním hlášení. Cílem publikace je uspokojit potřeby všech typů příspěvkových organizací, zřízených územně samosprávnými celky(tj. obcemi a kraji). Publikace je proto vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti DPH u příspěvkových organizací, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce.Publikace je určena zejména pracovníkům ekonomických úseků, zejména pak účetním, které zpracovávají přiznání a kontrolní hlášení k DPH. Publikace je vhodná i pro kontrolní pracovníky hospodaření příspěvkových organizací, zejména pak zřizovatelům těchto subjektů. Publikace se podrobně věnuje této problematice: • předmět DPH (plnění, která nejsou předmětem DPH - např. přeúčtování nákladů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozenáa od daně) • vznik povinnosti registrace ( sledování obratu, dobrovolná registrace) • identifikovaná osoba ( vznik u neplátce a její povinnosti) • základ daně a výpočet daně, oprava základu daně • povinnost přiznat daň • sazby DPH • nárok na odpočet DPH (krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a škody) • režim přenesení daně • ručení za daň • správa daně (daňová evidence, daňové doklady, sestavení přiznání a kontrolního hlášení), atd. • výchovně-vzdělávací činnost • sociální pomoc zdravotní služby • kulturní a sportovní služby • stravovací a ubytovací služby • nájemní vztahy a související služby • přeshraniční plnění, atd.
DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

480 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu