Zařazeno v kategoriích: TECHNICKÁ LITERATURA

Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb 89., 2. vydání

Řehák David, Martínek Bohumír, Legierská Petra

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
ISBN
978-80-7385-220-7
EAN
9788073852207
Počet stran
89
Rok vydání
2019
Tato odborná monografie se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. Podstatou je prezentace současného stavu a předpokládaného vývoje systému ochrany obyvatelstva v reakci na neustále se měnící bezpečnostní prostředí České republiky. Publikace je koncipována do tří navazujících oddílů. První oddíl prezentuje historický, právní a bezpečnostní rámec ochrany obyvatelstva. Jedná se zejména o mezinárodní humanitární právo, civilní ochranu, civilní obranu, koncepci ochrany obyvatelstva, aktuální bezpečnostní hrozby a teorii, vnímání a komunikaci rizik. Stěžejní částí monografie je druhý oddíl, který je věnován aktuálním opatřením ochrany obyvatelstva. Těmito opatřeními jsou záchranné a likvidační práce, varování a informování, ukrytí, individuální ochrana proti účinkům nebezpečných látek, evakuace, nouzové přežití, humanitární a dobrovolná pomoc a monitorování a dekontaminace. Třetí oddíl je zaměřen na realizaci a zabezpečení ochrany obyvatelstva. V této souvislosti je věnována pozornost zejména systému organizace ochrany obyvatelstva, preventivně výchovné činnosti, plánování materiálních a finančních zdrojů a ochraně obyvatelstva při vojenském ohrožení.
Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb 89., 2. vydání

190 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu