Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v jihočeském kraji

Dušek Jiří

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.
ISBN
978-80-7556-052-0
EAN
9788075560520
Počet stran
405
Rok vydání
2020
O čem je kniha Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji? Monografie se zabývá problematikou sociálního kapitálu, kterou zkoumá na bázi spolupráce obcí ve vybraném regionu – Jihočeském kraji. Tento region byl zvolen na základě nízké hustoty zalidnění, roztříštěné sídelní struktury, fyzicko-geografické polohy a dalších faktorů podporujících rozvoj různých forem a způsobů spolupráce obcí. Hlavním cílem výzkumu je na základě primárního a sekundárního výzkumu identifikovat úroveň sociálního kapitálu, tj. úroveň spolupráce obcí, na příkladu Jihočeského kraje po skončení programovacího období 2007–2013, vymezit její přínos pro rozvoj regionální ekonomiky při zohlednění další udržitelnosti v programovacím období 2014–2020. Nezbytným základem tohoto výzkumu, který měří míru spolupráce obcí v rámci sociální sítě, je dle nově navrženého metodického postupu klasifikace municipalit vlastní originálně vytvořená modelová datová báze spolupráce měst a obcí vybraného regionu za období roku 2007 a 2014, což umožnilo komparativní analýzou porovnat vývoj spolupráce obcí v průběhu minulého programovacího období 2007–2013. Konkrétní výstupy a přínosy výzkumu (např. identifikace vztahů a souvislostí proměnných v oblasti spolupráce obcí, stanovení problémových regionů apod.) představují unikátní možnost, jak zkvalitnit a rozšířit úroveň teoretických poznatků, zkušeností a vědeckého poznání v oblasti sociálního kapitálu a spolupráce obcí, stejně tak i výstup s vysokým potenciálem využití v aplikační sféře.
Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v jihočeském kraji

1.449 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu