Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

1000 řešení 6-7/2020

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
128
Rok vydání
2020
Formát
A5
ISBN
1212-47106-720
EAN
1212-47106-720
- Zaměstnávání a pandemie - Povinnosti zaměstnavatele - Daně v praxi - Postupy účtování - Zaměstnávání Kolektív autorů: Ing. Antonín Daněk, Ing. Martin Děrgel, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Ivan Macháček, Ing. Eva Sedláková, JUDr. Eva Dandová, R.W.Fetter formou dotazů a odpovědí spracovává aktuální témata, radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Zaměstnávání a pandemie Pandemie koronaviru má v poslední době zcela zásadní vliv na činnost zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelé musejí operativně reagovat na vzniklé situace, významnou roli sehrává stát se svými podpůrnými programy jak pro zaměstnavatele, tak pro občany, kdy v některých oborech činnosti (například v cestovním ruchu) dochází k obrovským propadům v příjmech. Zaměstnavatelé jsou plátci pojistného za své zaměstnance, a pokud je pojištěnec zaměstnán v zaměstnání, ze kterého mu plyne účast na zdravotním pojištění, má tímto zaměstnáním vyřešený svůj pojistný vztah a o placení pojistného se nemusí starat. Některé právní instituty, dosud téměř neznámé nebo minimálně používané, nabývají nových rozměrů. Zaměstnancům je nařizována karanténa jakožto prevence před rozšiřováním nákazy. Překážky v práci na straně zaměstnavatele za určitých podmínek přímo ovlivňují placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem... Povinnosti zaměstnavatele Základními povinnostmi zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je oznamování změn zdravotní pojišťovně a placení pojistného podle zákona. Při plnění oznamovací povinnosti je kladen velký důraz na oznamování "státních kategorií", protože se jedná o platby pojistného pro zdravotní pojišťovny od státu. Aby však mohla zdravotní pojišťovna obdržet pravidelnou platbu za tyto "státní pojištěnce", což je v roce 2020 měsíčně částka 1 067 Kč, musí mít ve svém informačním systému záznam o tom, že za tuto osobu stát pojistné platí. Tuto důležitou informaci sděluje zdravotní pojišťovně buď zaměstnavatel, je-li mu zaměstnancem sdělena a doložena, nebo sám pojištěnec. Pokud pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako hromadného plátce) platí povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, pak při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc musí činit vyměřovací základ zaměstnance alespoň 14 600 Kč, tedy i včetně případného dopočtu a doplatku pojistného do tohoto zákonného minima. Z příjmu nižšího než 14 600 Kč se odvede pojistné tehdy, když nemusí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ dle ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění p. p. Veřejný sektor
1000 řešení 6-7/2020

169 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu