Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Jaroš Tomáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
178
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-7598-821-8
EAN
9788075988218
Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob. Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení praktických aspektů posuzování zdanitelnosti výnosů a daňové účinnosti jednotlivých nákladů, včetně daňových dopadů použitých oceňovacích modelů a správného chápání nejrůznějších daňových „souvztažností“. V následujících částech je konkrétněji pojednáno o daňových režimech aplikovaných při účtování o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení či o polhůtních pohledávkách a závazcích. Opomenuty nejsou ani judikáty k odčitatelným položkám a slevám na dani. Autor se nevyhýbá ani problematičtějším okruhům, jako jsou nejnovější judikáty k tzv. esenciálním výdajům, k odečtu nákladů na výzkum a vývoj, ke „zneužití práva“, k postoupení smluvních sankcí či k aspektům stanovení základu daně u spojených osob. Publikaci při své každodenní práci výborně uplatní daňoví poradci či úředníci finanční správy jako vodítko, aby rychleji nalezli konkrétní rozsudky, které podobný problém již řešily, a aby si učinili představu o tom, jakým směrem se ubírá výklad zákona uplatňovaný příslušnými soudy. Stejně tak mohou publikaci využít ke studijním účelům pedagogové a studenti daňových předmětů vysokých škol bakalářského nebo magisterského studijního programu. Nakonec by publikace rovněž mohla být inspirací i pro budoucí legislativní vývoj, při němž představuje právě judikatura důležitou zpětnou vazbu. Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se zaměřuje na oblast daně z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Od roku 1994 pracuje ve finanční správě, kde v minulosti působil jako vedoucí referátu DPPO Finančního ředitelství v Brně, ředitel Odboru daně z příjmů právnických osob na Odvolacím finančním ředitelství a vedoucí kontrolního oddělení Územního pracoviště Brno II. V letech 1998–2012 působil na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako přednášející a garant předmětu Finanční účetnictví II a následně předmětu Přímé daně. Od roku 1998 také působí jako lektor v oblasti daně z příjmů právnických osob jak pro finanční správu, tak pro daňovou veřejnost. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a článků.
Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

355 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu