Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 5. vyd.

Moravec Tomáš a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
296
Rok vydání
2020
Formát
A5
ISBN
978-80-7380-826-6
EAN
9788073808266
Páté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením. Publikace naopak neobsahuje problematiku správního a trestního řízení, která je upravena v jiných učebních pomůckách. Oproti čtvrtému vydání publikace reaguje na dílčí novely, které byly přijaty po rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva a publikace tak odpovídá platné právní úpravě v České republice. Publikace je určena především studentům neprávnických vysokých a vyšších odborných škol, které mají ve svých studijních programech právní disciplíny zařazeny. Může však sloužit i jiným zájemcům o právnickou problematiku, včetně potřeb široké veřejnosti.
Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 5. vyd.

405 Kč

450 Kč ušetříte 45 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu