Zařazeno v kategoriích: TECHNICKÁ LITERATURA

Chemicky podporované in situ sanační technologie

Miroslav Černík a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
348
Rok vydání
2010
ISBN
978-80-7080-767-5
EAN
9788070807675
Předností sanačních metod založených na chemickém či biologickém působení na kontaminované prostředí je jejich použití in situ, které nevyžaduje dlouhodobé nadzemní instalace ani čištění vyváděných roztoků či plynů. Jsou to navíc většinou metody relativně rychlé a umožňují dosáhnout výrazného sanačního efektu v časovém horizontu měsíců či několika málo let. V knize je věnována největší pozornost in situ redukci za pomoci nanočástic na bázi elementárního železa, ale jsou diskutovány i další redukční a oxidační činidla, mikrobiálně podpořená reduktivní dehalogenace, použití permeabilních reaktivních bariér a oxidačně-redukční mokřadní systémy. Samostatné kapitoly jsou věnovány použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod a doprovodným technikám karotážního měření, selektivního odběru vzorků z maloprůměrových vrtů a ekonomickým či ekologickým aspektům sanačních prací. Výklad zahrnuje geochemické základy procesů, působení činidel na kontaminanty, popis technologií i praktické otázky provedení laboratorních ověřovacích experimentů, pilotních testů na konkrétních lokalitách a výsledky plných sanačních aplikací.
Chemicky podporované in situ sanační technologie

607 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu