Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied.

Romža Sergej, Bruna Eduard a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-829-7
EAN
9788073808297
Počet stran
1072
Rok vydání
2020
Formát
B5
Jednou z povinností štátu voči občanom je povinnosť zabezpečiť pre nich ochranu pred protiprávnym konaním iných členov spoločnosti. Bez efektívneho riešenia vnútornej bezpečnosti štátu nie je možné budovať demokratickú spoločnosť, nie je možný ekonomický a kultúrny rozvoj spoločnosti. Spoločenský vývoj v uplynulom období bol ovplyvnený niekoľkými podstatnými udalosťami, a to zmenou spoločenských a politických vzťahov v roku 1989, vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a v neposlednom rade aj vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004. Uvedené udalosti sa dotkli aj problematiky vnútornej bezpečnosti. Pozitívny vývoj spoločnosti vo viacerých oblastiach je totiž sprevádzaný rozvojom aj takých negatívnych javov, akým je určite aj kriminalita. Táto zaznamenáva okrem iného rozširovanie nových, organizovaných foriem jej páchania a zároveň jej páchanie je čoraz viac sofistikovanejšie, s využívaním najnovších poznatkov vedy a techniky, pri jej páchaní, ale i utajovaní. Táto situácia si vyžaduje, aby spoločnosť neustále reagovala na nové metódy a formy páchania trestnej činnosti, ako preventívnymi tak represívnymi aktivitami. Dominantnú úlohu v tejto oblasti plní trestné právo. Okrem trestného práva významné úlohy pri kontrole kriminality plní aj kriminalistika, kriminológia, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny ako súčasti trestnej politiky štátu. Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Profesor Porada výrazným spôsobom posunul hranice poznania v uvedených disciplínach. Vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa prioritne zaoberal otázkami kriminalistiky, ale nezanedbateľnú pozornosť venoval aj trestnému právu, forenzným vedám a policajným resp. bezpečnostným vedám, na konštituovaní ktorých sa významným spôsobom podieľal.
Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied.

891 Kč

990 Kč ušetříte 99 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu