Don't worry, use ICT aneb začínáme s ICT ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ

Betáková Lucie, Michala Krpejšová

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
92
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7676-013-4
EAN
9788076760134
Monografie je strukturovaná do čtyř klíčových kapitol (Něco málo k teorii, Aktivity, Příkladová realizace hodin, Návody na tvorbu aktivit s IT). Autorky zvolily téma, které je velmi aktuální, avšak velmi málo vhodně zpracované jak v oblasti teoretické, tak pro potřeby pedagogické praxe. Dalším výrazným kladem je „zacílenost“ na cizojazyčnou výuku, v tomto případě na výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ. Autorky výstižně vymezují samotný pojem ICT a přehledně charakterizují jeho implementaci do vzdělávání v současném českém školském systému. Stěžejní jsou poté podkapitoly vymezující konkrétní užití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ, a zejména ve výuce cizích jazyků. Praktická část přináší celou řadu aktivit vhodných pro cizojazyčnou výuku s použitím výpočetní techniky. Jednotlivé aktivity jsou adekvátně zvoleny, srozumitelně popsány, a v neposlední řadě je jasně definován jejich didaktický přínos. Příkladové realizace hodin detailně popisují jednotlivé odučené hodiny s využitím ICT, včetně tří důležitých částí reflexe těchto hodin – popisem výchozí situace, efektivitou užité ICT a míry dosažení vyučovacích cílů. Závěr publikace obsahuje návody na tvorbu aktivit s IT, které detailně a názorně popisují krok za krokem, jak jednotlivé výukové aktivity založené na užití IT vytvořit.
Don't worry, use ICT aneb začínáme s ICT ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ

335 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu