Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Zákon o priestupkoch

Košičiarová Soňa

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
832
Rok vydání
2021
Formát
145x205
ISBN
978-80-7502-465-7
EAN
9788075024657
Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení účinnom od 1. decembra 2020. Špeciálnu pozornosť venuje objasňovaniu priestupkov. Detailne sa zaoberá právami obvineného, poškodeného i ďalších účastníkov konania o priestupku. Podrobne rozoberá osobitosti rozkazného konania a blokového konania. Absolútnou novinkou je výklad týkajúci sa povinnosti správnych súdov prihliadať pri prieskume zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy a obcí vo veciach priestupkov na základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku a zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona. Zárukou kvality publikácie sú renomovaní recenzenti s bohatými skúsenosťami z trestného práva a správneho práva.
Zákon o priestupkoch

1.490 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu