Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca

Švec Marek, Valentová Tatiana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
64
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-571-0340-0
EAN
9788057103400
Každý zamestnanec má právo na ochranu svojho súkromia na pracovisku. Kde je však hranica medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom zamestnávateľa narušiť toto súkromie? Monografia „Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca" reaguje na rôzne výklady ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré vyvolávajú právnu neistotu zamestnávateľov ohľadom správnej aplikácie uvedeného ustanovenia v konkrétnych situáciách. Autori monografie sa preto rozhodli nájsť spoločné všeobecne akceptovateľné východisko z rozporných prúdov názorov, objasniť význam ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce a poukázať na nevyhnutnosť zabezpečiť jeho súlad s nariadením GDPR. Okrem objasnenia účelu prijatia uvedeného ustanovenia venujú autori svoju pozornosť aj jeho praktickému uplatňovaniu. Čitateľ získa napríklad odpovede na otázky, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu, ktoré osobné údaje o zamestnancovi môže spracovávať, čo znamená určenie a zdôvodňovanie existencie vážneho dôvodu, ako zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov zamestnanca primeraným spôsobom. Publikácia je určená pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, právnikov, ako aj pre odborníkov na pracovné právo.
Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca

246 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu