Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
240
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7676-881-9
EAN
9788076768819
Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes permanentní dostupnost prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailů a platforem všeho druhu otevřou větší prostor pro věnování se sobě, rodině, dětem. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. transponovala úpravu přijatou na unijní úrovni – směrnici 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii – také do českého právního řádu. Předložená publikace obsahuje soubor příspěvků zaměřených na problematiku slaďování soukromého a pracovního života spolu s transparentními a spravedlivými pracovními podmínkami v kontextu České republiky. Příspěvky zahraničních odborníků pak zprostředkovávají další specifické zkušenosti v implementaci zmíněných směrnic ve snaze o nalezení optimálního „eurokonformního“ výkladu (nejen) transponovaných ustanovení.
Slaďování soukromého a pracovního života

512 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu