Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Právní spory ve stavebnictví 3. aktualizované vydání

Černohlávek Josef, Doubrava Petr

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
416
Rok vydání
2021
Formát
A5/V2
ISBN
978-80-7380-857-0
EAN
9788073808570
Publikace se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vznikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli – těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Značná část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autorů nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Třetí vydání této knihy je rozšířeno o aktuální kapitolu Vyšší moc, Covid-19 a další mimořádné okolnosti při výstavbě. V souvislosti s tzv. novým znaleckým právem byla změněna a rozšířena kapitola pojednávající o použití znaleckých posudků ve stavebních sporech a podstatně byla přepracována také kapitola týkající se odstoupení od smlouvy o dílo. Autoři v knize reagují i na další legislativní změny a přináší odkazy na celou řadu nových judikátů.
Právní spory ve stavebnictví 3. aktualizované vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu