Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

100 otázek a odpovědí Zdravotní pojištění s komentářem a příklady

Dandová Eva, Hruška Vladimír, Fetter Richard W., Sedláková Eva, Jouza Ladislav, Drexlerová Jana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
96
Rok vydání
2022
Formát
A5
ISBN
978-80-7365-471-9
EAN
9788073654719
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem Kromě státu jsou plátci pojistného zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Každá z těchto skupin nalezne v textu návod, jak postupovat při řešení vzniklé situace s cílem předejít problémům. Důsledkem nesprávného postupu plátce při placení pojistného je vždy vznik dlužného pojistného a souvisejícího penále. Za porušení zákona pak může zdravotní pojišťovna uložit sankci ve formě pokuty. Titul obsahuje: 100 Otázek a odpovědí je odborná publikace, která přináší 4x ročně odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony. - Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentářem Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. představuje společně se zákonem č. 48/1997 Sb. pilíř právní úpravy českého systému veřejného zdravotního pojištění. Zatímco zákon č. 48/1997 Sb. řeší především účast na zdravotním pojištění, vymezení jednotlivých kategorií plátců pojistného a systém hrazených služeb, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění již přímo určuje, kdo, v jaké výši a v jakých termínech příslušné pojistné platí. Přestože se v minulém období určitým způsobem sblížily podmínky při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění, nadále přetrvávají mezi oběma druhy pojištění poměrně výrazné rozdíly. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona zahrnuje na základě poznatků a zkušeností z praxe jak rozbor aktuálně platné právní úpravy, tak změny, ke kterým došlo v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění a při plnění dalších zákonných povinností v uplynulých letech. Součástí komentáře je i spousta příkladů, vysvětlujících postup zaměstnavatele při odvodu pojistného a plnění zákonných povinností.
100 otázek a odpovědí Zdravotní pojištění s komentářem a příklady

159 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu