Repetitórium teórie štátu

Dominik Šoltys

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
142
Rok vydání
2022
Formát
A4
ISBN
978-80-89635-51-1
EAN
9788089635511
Teória štátu alebo štátoveda patrí do skupiny predmetov, ktorými študenti začínajú svoje štúdium na právnických fakultách na Slovensku. Hoci štátoveda ako vedná disciplína má svoj vyhranený a osobitný charakter, na študijné účely ju možno chápať aj ako propedeutický predmet, ktorý má študentom práva pomôcť pochopiť povahu, význam a fungovanie štátu a štátnej moci na účely ďalšieho právnického štúdia. V kontexte súčasných trendov sa ako obzvlášť dôležité javí ponúknuť študentom právnických fakúlt tie štátovedné poznatky, ktoré im umožnia pochopiť povahu, princípy a fungovanie moderného demokratického právneho štátu. Zámerom zostavenia tohto repetitória bolo vytvoriť učebný text z jednotlivých oblastí teórie štátu, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy zo štátovedy, a to v rozsahu a podobe, ktoré sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučujú na všetkých právnických fakultách na Slovensku. Repetitórium pomáha pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy, definície a vnútornú štruktúru základných pojmov, kategórií, princípov a modelov štátovedného myslenia. Prehľadne pomocou usporiadania textu ozrejmuje systematickú a logickú nadväznosť jednotlivých pojmov a okruhov teórie štátu pri priebežnom štúdiu. Heslovitá podoba textu má napomôcť k rýchlemu a pochopiteľnému prístupu k základným pojmom, kategóriám, princípom a modelom v štátovede, ako aj k vzťahom medzi nimi. Ako vhodná učebná pomôcka môže preto poslúžiť študentom pred záverečným hodnotením alebo štátnymi skúškami.
Repetitórium teórie štátu

675 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu