Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Aktualizace 2022 VI/2 – Zákon o ochraně ovzduší

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
69
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2022
Formát
A5
ISBN
9771802837132
EAN
9771802837132
Změna zákona o ochraně ovzduší spočívá v odložení účinnosti povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje se v širších souvislostech dotýká také směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která stanovuje tzv. mezní hodnoty pro některé znečišťující látky (dle zákona o ochraně ovzduší „imisní limity“), jež jsou členské státy povinny plnit a zajistit jejich nepřekračování. Titul obsahuje úplná znění: - Zákon č. 201/2021 Sb., o ochraně ovzduší Zákon o ochraně ovzduší Zrušení povinného přimíchávání biopaliv a ponechání povinného cíle snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot je v souladu s platnou evropskou legislativou, dle které mají členské státy po dodavatelích paliv požadovat zajištění splnění 14 % cíle obnovitelných zdrojů v dopravě, přičemž tento požadavek mohou vymáhat i stanovením požadavku na minimální snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Zároveň je výše uvedená změna v souladu s v současné době projednávanou revizí směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv. RED III, kterou představila Evropská komise v červenci minulého roku v rámci balíčku FIT for 55. Směrnice navrhuje nahradit v roce 2018 schválený cíl 14% podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě v roce 2030 za 13% snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot v roce 2030, kterého má být dosaženo pouze obnovitelnými zdroji energie. Zrušení povinného přimíchávání biopaliv a ponechání povinného cíle snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot je v souladu s platnou evropskou legislativou, dle které mají členské státy po dodavatelích paliv požadovat zajištění splnění 14 % cíle obnovitelných zdrojů v dopravě, přičemž tento požadavek mohou vymáhat i stanovením požadavku na minimální snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Zároveň je výše uvedená změna v souladu s v současné době projednávanou revizí směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv. RED III, kterou představila Evropská komise v červenci minulého roku v rámci balíčku FIT for 55. Směrnice navrhuje nahradit v roce 2018 schválený cíl 14% podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě v roce 2030 za 13% snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot v roce 2030, kterého má být dosaženo pouze obnovitelnými zdroji energie.
Aktualizace 2022 VI/2 – Zákon o ochraně ovzduší

69 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu