Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Andrea Demovičová, Zuzana Kurucová

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
148
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-571-0497-1
EAN
9788057104971
Učebnica Introductory Coursebook of English for Students of Diploma cy and International Relations vznikla na základe dopytu po nedostatkových učebných materiáloch potrebných pre vyššie odborné vzdelávanie v anglickom jazyku pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie. Autorky vychá dzali zo skúseností s výučbou anglického jazyka pre študijný odbor medziná rodné právo, ako aj z dlhoročnej praxe v prednášaní právnej angličtiny pre štu dentov práva. Výber tém a ich náročnosť sú prispôsobené potrebám súčasných študentov. Učebnica je výborným pomocníkom pri štúdiu odbor ného anglického jazyka, a to nie len pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie, ale úžitok z nej môže čerpať aj širšia odborná verejnosť.
Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

376 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu