Zařazeno v kategoriích: JAZYKOVÁ LITERATURA, Lingvistika

Poetika kompozice

František Všetička

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
164
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-244-6208-0
EAN
9788024462080
Poetika kompozice představuje v české odborné literatuře první pokus o souhrnnou kompoziční výstavbu literárního uměleckého díla. Autor v ní klade důraz na pojmoslovnou stránku, odtud důraz na stěžejní termíny této oblasti poetiky. Výklad kompoziční struktury se opírá jednak o domácí literaturu, a také o zahraniční (v díle je patrná inspirace ruskou formální školou). Přehled české odborné literatury na toto téma je v publikaci připojen. Autor považuje kompoziční výstavbu nejen za stěžejní složku poetiky, ale především za určující faktor, který spoluvytváří uměleckou složku díla. Při výkladu kompozičních jevů se autor zaměřuje na všechny základní slovesné druhy, tj. na poezii, prózu i drama. Při konkrétní interpretaci pak jako příklady uvádí texty ze všech uvedených druhů. Všetičkova Poetika kompozice je výsledek jeho dlouhodobé literárněteoretické a poetologické práce, kterou realizoval jak v interpretaci textů básnických (Stavba básně, Bezručova báseň ad.), tak prozaických (Tektonika textu, Energie Ephialta ad.) a dramatických (Stavba dramatu, Celistvost celku ad.).
Poetika kompozice

399 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu