Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Praktikum finančního účetnictví

Sedláček Jaroslav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
240
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2007
Formát
A5
ISBN
978-80-7380-050-5
EAN
PA5203
Publikace obsahuje základní úlohy finančního účetnictví, s nimiž se obvykle setkávají podnikatelské subjekty ve své ekonomické a finanční činnosti. Je nazvána „Praktikem“, neboť na příkladech si čtenáři osvojí teoretické znalosti a ověří schopnost jejich aplikace postupně, až k úspěšnému řešení. Cílem je procvičení účetních principů, zásad, pravidel, metod i postupů na neřešených příkladech. Výsledky i postupy řešení jednotlivých příkladů je vhodné zapisovat přímo do studijního textu. Z důvodů dodržení správného metodického postupu při řešení jednotlivých příkladů jsou v závěru publikace uvedeny typové příklady včetně řešení. Struktura praktika vychází od základních účetních kategorií, na něž navazuje aplikace metodických prvků účetnictví až po sestavování zjednodušených účetních výkazů včetně tabulkové předvahy a používání jednotlivých účtů podle vzorového účtového rozvrhu pro podnikatele. V rámci účetních pravidel jsou koncipovány úlohy na procvičování metod oceňování majetku a závazků, odpisování aktiv, tvorby a zúčtování opravných položek i rezerv. Blok základních znalostí uzavírají vybrané jednodušší příklady účtování z jednotlivých účtových tříd. Hlubší znalosti jsou ověřovány ve druhém bloku, který je zaměřen na osvojení si základních souvztažností účtů a postupů v tématických okruzích včetně věcně souvisejících teoretických postupů z ekonomiky, financí, matematiky a statistiky. Praktikum navazuje na účetní teorii, která je obsažena v běžně vydávané knižní literatuře zejména v publikaci Základy finančního účetnictví (2005).
Praktikum finančního účetnictví

49 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Peking

Peking

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu