Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Kriminalistika

Bezpečnostní vědy 2. vydání

Porada Viktor a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1008
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2023
Formát
A4
ISBN
978-80-7380-903-4
EAN
9788073809034
Kniha jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určená především vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd, teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních bezpečnostní organizace, ale i širší odborné veřejnosti, zajímající se o bezpečnostní problematiku anebo subjektům, které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají. Kolektivní monografie pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které umožňují následnou analýzu bezpečnostní profese, cílů a úkolů bezpečnostních subjektů, bezpečnostních událostí, situací, informací a bezpečnostních činností. V současné době se zvyšuje potřeba nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké organizace bezpečnostní činnosti. V publikaci jsou z tohoto důvodu předloženy modelové představy o tom, jak vědecké poznatky získávat, rozšiřovat, implementovat a transformovat do bezpečnostní praxe. Jde o to pochopit a prozkoumat, jak se vědecké poznání a jeho výsledky prosazují do složitých variant bezpečnostní praxe, analyzovat metodologické, metodické i konceptuální základy procesu transformace vědeckých poznatků do základních struktur bezpečnostní organizace. Ve 2. vydání publikace je podstatně rozšířen a aktualizován obsah jednotlivých kapitol a nově jsou zařazeny současné aktuální bezpečnostní problematiky, zejména teorie propagandy, informace, imprinting, indoktrinace, manipulace, dezinformace, teorie elit, teoretická východiska při zkoumání globální bezpečnosti, která je velice aktuální a pod vlivem ekonomické, politické, diplomatické, informační, demografické, přírodní, technické, vojenské, policejní a ekologické oblasti života společnosti. Zastáváme názor, že publikace může být vhodnou pomůckou pro studium na vysokých školách ve všech vyskytujících se formách bezpečnostně právních, manažerských a jiných studií, přičemž jsme přesvědčeni, že páteřní disciplínou těchto studií jsou konstitující se bezpečnostní vědy, které ve svém systému zahrnují policejní, vojenské a jiné vědní obory. Vycházíme z premisy, že pluralita pracovišť zákonitě přináší pluralitu přístupů a potenciál vědeckých diskusí stimulujících další rozvoj vědních disciplín i vědeckého společenství bezpečnostních věd. Při zajišťování bezpečnosti jsou možné různé přístupy. Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitější reflexe bezpečnostního tématu v bezpečnostních teoriích, které umožňují adekvátní reakce v rozpracování bezpečnostních koncepcí a prakticko-politických opatřeních. Bez těchto teorií jsou finanční prostředky a lidské zdroje vynakládány neefektivně. Při absenci adekvátní bezpečnostní teorie, založené na solidních teoreticko-metodologických základech, je nebezpečí nahodilého rozhodování na základě chybných informací. Autoři publikace jsou přesvědčeni, že v současné globální, jaderné a informační civilizaci dosáhla rizika, hrozby a ohrožení nejrůznějšího charakteru kritické meze, a bezpečnostní vědy a jejich rozvoj a příslušné aplikace v bezpečnostní praxi by měly mít pro lidstvo velký význam.
Bezpečnostní vědy 2. vydání

1.251 Kč

1.390 Kč ušetříte 139 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu