Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Judikatura a právní argumentace

Kühn Zdeněk (ed.)

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
234
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2006
Formát
A5
ISBN
80-903786-0-9
EAN
PA7523
Skupina expertů z právnických fakult, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Vrchního soudu uvádí na trh publikaci, jejímž cílem je usnadnit orientaci v teoretických i praktických otázkách soudního rozhodování. Cílem autorů je seznámit čtenáře s rolí, využitím, vývojem a zejména procesem vzniku judikatury v různých právních systémech s důrazem na Českou republiku. Kniha tak pojednává o nejvýznamnějších aspektech soudního rozhodování, zejména pak o procesu samotného rozhodování soudcem, ale také o dopadech judikatury na formování práva. Publikace je určena nejširší právnické veřejnosti, zejména soudcům, advokátům a studentům právnických fakult, ale také zaměstnancům státní správy a laické veřejnosti. Ačkoli text podává fundovaný a ucelený výklad relevantní materie, je současně pojat jako příručka, která jak strukturou, tak i způsobem podání umožňuje snadnou orientaci v textu a pochopení zásadní právní problematiky. Vedle teoretického a komparativního výkladu zde čtenář najde i řadu konkrétních praktických informací, jakými jsou například postupy při vyhledávání právních informací na internetu nebo přehled vydávaných publikací zabývajících se judikaturou. Text je rozdělen do čtyř částí: Obecná a teoretická část, Dílčí studie pro jednotlivé země a nadnárodní systémy, Používání judikatury v procesu autoritativní aplikace práva, Specifika práce s judikaturou v jednotlivých právních odvětvích českého práva. První část je věnována zejména významu judikatury v kontinentálním právu a systému precedentního práva. Druhá část pojednává o specifických rysech soudního rozhodování v České republice, ESD, ESLP a Světové obchodní organizace. Třetí část je zaměřena na praktické aspekty práce s judikaturou a proto zde čtenář nalezne kapitoly týkající se významu judikatury při právní argumentaci, publikace judikatury, vyhledávání judikatury na internetu a prace s právními informačními systémy. V poslední části se autoři věnují judikatuře ve vybraných odvětvích práva, a to práva občanského, obchodního, trestního, správního a ústavního.
Judikatura a právní argumentace

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu