Důsledky modernity

Anthony Giddens

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
144
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-246-5415-7
EAN
9788024654157
Významný britský sociolog vstoupil v roce 1990 touto knihou výrazně do soudobé diskuse o povaze doby, v níž žijeme. Neklade si akademické otázky o vztahu modernity a postmodernity, ale srozumitelně, současně však na vysoké teoretické úrovni, analyzuje reálné problémy, s nimiž se setkáváme v běžném životě a v politickém a veřejném diskursu: problém jistoty a nebezpečí, důvěry a rizika, proměněné role prostoru a času, změn v institucionální struktuře pozdně moderní společnosti, globalizace a jejích důsledků atd. Giddens formuluje originální stanoviska a otevírá nová témata, jako je problém důvěry v abstraktní systémy, fenomén tzv. reflexivity, vztah důvěry a ontologického bezpečí a další. Anthony Giddens (1938) byl po dlouhá desetiletí zřejmě nejznámějším britským sociologem. V letech 1997–2003 stál v čele London School of Economics and Political Science. Napsal více než třicet knih, řada z nich byla přeložena do mnoha jazyků. Věnoval se kritické analýze marxistické sociologické teorie (např. A Contemporary Critique of Historical Materialism, 1981), napsal několik prací, v nichž vyložil svou vlastní sociologickou teorii – tzv. teorii strukturace (např. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, 1984), poté se věnoval vztahu modernity a pozdní modernity, proměnám intimity v pozdně moderní době (The Transformation of Intimacy, 1992), fenoménu násilí v novodobých dějinách (The Nation-State and Violence, 1989) a způsobu života tzv. posttradiční společnosti. K jeho nejnovějším pracím patří Europe in the Global Age (2007), The Politics of Climate Change (2011) nebo Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe? (2014). Kniha Důsledky modernity byla v roce 1998 první Giddensova práce vydaná v českém překladu. Poté vyšla jeho učebnice Sociologie (Argo 1999, v novém překladu 2013), Unikající svět. Jak globalizace mění náš život (SLON 2000), Třetí cesta: obnova sociální demokracie (Mladá fronta 2001), Třetí cesta a její kritici (Mladá fronta 2004) a Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech (Portál 2012).
Důsledky modernity

250 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu