Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Trestní právo hmotné - 8. aktualizované a doplněné vydání

Jiří Jelínek a kolektiv

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
1040
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7502-576-0
EAN
PA5212
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému. Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu. Učebnici zpracoval autorský kolektiv tvořený pedagogy z Právnické fakulty UK v Praze a Právnické fakulty UP v Olomouci pod vedením legendy trestního práva prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc. Pro osmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech. Učebnice je určena vysokoškolským studentům, stejně jako pracovníkům legislativní či aplikační praxe; ocení ji však každý, komu poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě
Trestní právo hmotné - 8. aktualizované a doplněné vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu