Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 3. vydání

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv

Dostupnost
připravujeme
Vydavatel
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7380-925-6
EAN
9788073809256
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. Všichni autoři komentáře (M. Adámková, M. Ajmová, M. Čech, V. Fidler, P. Herman, M. Koudelková, M. Malenková, L. Matochová, H. Romanová, J. Vondráček, J. Weigel) jsou zároveň autory zákona a komentář tak poskytuje jedinečný výklad jednotlivých ustanovení zákona zejména s ohledem na jejich účel. Třetí vydání komentáře zohledňuje zkušenosti z uživatelské praxe, oficiální výkladová stanoviska národních i evropských orgánů a také rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů. Komentář je zpracován s přihlédnutím k legislativnímu stavu aktuálnímu k 1. 8. 2023 a zahrnuje tak novelizaci zákona č. 166/2023 Sb., která nabyla účinnosti 16. 7. 2023, na jejíž přípravě se autoři rovněž podíleli. Tato novela kromě mnoha upřesnění textu zákona přináší i změny, které budou mít vliv na průběh zadávacího řízení, zejména dochází k revizi pravidel pro prokazování kvalifikace vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy. Komentář návodně vysvětluje jednotlivá ustanovení zákona a zadavatelé i dodavatelé v komentáři naleznou odpovědi na otázky, jakým způsobem by měli postupovat v rámci zadávacího řízení, aby jejich jednání bylo v souladu se zákonem. Také proto má komentář zásadní význam pro pochopení a výklad textu zákona a tím i pro správný postup zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek.
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 3. vydání

1.071 Kč

1.190 Kč ušetříte 119 Kč

Kniha je v tisku, není dostupná. Expedována bude po vytištění.


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu