Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Správní právo

Správní právo hmotné. Obecná část - 4. aktualizované vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
224
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7502-694-1
EAN
9788075026941
Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku. V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu. Přehlednost a srozumitelnost výkladu je podpořena praktickými příklady, schématy, grafy a vzory. Charakter učebnice podtrhují četné úkoly a kontrolní otázky. Přestože je učebnice určena především studentům práva, může být využita i v praxi veřejné správy.
Správní právo hmotné. Obecná část - 4. aktualizované vydání

420 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu