Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Správní právo

Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve

Tomáš Lukáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
248
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7400-956-3
EAN
9788074009563
Predkladaná publikácia sa venuje prieskumu právnych predpisov v správnom súdnictve. Jej dominantným cieľom je analýza poznatkov o kontrole normotvorby územnej samosprávy správnymi súdmi, vecné polemizovanie s nimi, ich obohatenie o dosiaľ nespracované aspekty problematiky smerom k syntéze zistení o novej kvalite a formulovaniu návrhov de constitutione ferenda a de lege ferenda. Monografia pritom zasahuje aj do právnoteoretických a právnohistorických súvislostí, ako aj do ústavnoprávnych a súdnoprocesných správnych sfér. Autor čitateľovi zároveň poskytuje komplexný pohľad na inštitút správneho súdnictva, a to nielen vo svetle kontroly právnych noriem autoritami správneho súdnictva, ale aj v širších doktrinálnych, historických a spoločensko-politických súvislostiach s osobitným zreteľom na markantné zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v slovenskej súdnej sústave. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti z oblasti teórie štátu a práva, jednotlivých pozitívnoprávnych disciplín, ako aj verejnej politiky a verejnej správy, pričom môže predstavovať prínos aj pre študentský stav a širšiu verejnosť.
Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve

625 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu