Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Obchodný zákonník

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
208
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-562-0398-9
EAN
9788056203989
NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s aktualizovanou dôvodovou správou Novelizácia Obchodného zákonníka vykonaná v článku II zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2024, vyplynula zo skutočnosti, že vnútroštátne i cezhraničné splynutia, zlúčenia, rozdelenia a iné zmeny právnej formy obchodných spoločností a družstiev boli upravené v Obchodnom zákonníku, preto bolo treba príslušné ustanovenia z obchodného kódexu vypustiť a nadväzujúce ustanovenia novelizovať. Vzhľadom na závažnosť zmien a následnú neprehľadnosť právnej úpravy sme spracovali úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (za každým novelizovaným ustanovením je v rámiku uvedené pôvodné znenie). Dôvodová správa k novele (aktualizovaná na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mala zainteresovaným právnickým i fyzickým osobám objasniť zámery jej predkladateľa – v podstate ide o jediný výklad znenia novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy. ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 278/1993 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 249/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 106/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 171/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 58/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 317/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 373/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 11/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 127/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 263/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 238/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 147/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 500/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 426/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 510/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 526/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 530/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 432/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 315/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 19/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 84/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 657/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 659/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 429/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 454/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 276/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 487/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 546/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 193/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 197/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 246/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 9/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 352/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 357/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 117/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 172/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 389/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 156/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 519/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 111/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z.Z.
Obchodný zákonník

230 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu