Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva

Králičková Barbora

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
196
Rok vydání
2012
ISBN
9788022412711
EAN
9788022412711
Publikácia sa venuje súhrnnému pohľadu na súkromnoprávny charakter súťažného práva, pričom je zámerom ponúknuť ucelenú analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, predovšetkým s právom duševného vlastníctva, a to tak z hľadiska európskeho práva, ako aj špecifík slovenskej právnej úpravy i praxe v tejto oblasti. Oba systémy právnej ochrany sledujú, aj keď každý inými prostriedkami, rovnaký cieľ, ktorým je podpora inovácie, ekonomického rastu, súťaživosti a v dôsledku toho zlepšenie blahobytu konečného spotrebiteľa. Cieľom publikácie je preto poskytnúť obraz o spoločných a odlišných aspektoch oboch systémov právnej ochrany, o spoločných cieľoch aj možných konfliktoch uvedených právnych odvetví.
Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva

123 Kč

175 Kč ušetříte 53 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu