Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Osnova trestního zákoníku 2004 - 2006

Šámal Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
80-7179-527-5
EAN
9788071795278
Počet stran
432
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2006
Formát
A5
Návrh trestního zákoníku, byť nebyl Parlamentem České republiky přijat, představuje jistě určitý historický mezník ve vývoji legislativy v oboru trestního práva hmotného v České republice, a proto je nejen důležitým materiálem ke studiu, ale zároveň tvoří i cenný podklad pro případné další pokračování v legislativním snažení o dosažení právní úpravy, která nejen zachycuje vývoj teoretických názorů nauky a požadavků praxe v celé šíři problematiky tohoto oboru, ale také by měla být náležitě uspořádaným a homogenním základním trestněprávním předpisem, tedy kodifikací v pravém slova smyslu. Publikace zachycuje způsob a výsledek projednávání osnovy trestního zákoníku poté, co byl předložen vládou 21. července 2004 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Základ této knihy tvoří vládní návrh trestního zákoníku – kodifikace trestního práva hmotného, jenž je zde publikován včetně důvodové zprávy, která je však na rozdíl od parlamentního tisku z důvodu návaznosti a přehlednosti uvedena vždy za konkrétním ustanovením. V poznámkách připojených za důvodovou zprávou k jednotlivým ustanovením jsou uvedena zásadní východiska pro řešení některých důležitých obecných i konkrétních otázek vztahujících se k jednotlivým ustanovením návrhu, v návaznosti na proběhlé diskuse, které formulaci takového konkrétního ustanovení předcházely, jakož i podstatné závěry, které vedly k jeho konečnému znění, zejména v těch případech, kde se toto ustanovení liší od platné právní normy. Dále jsou v těchto poznámkách uvedeny změny navržené při projednávání v Parlamentu, a to vždy se stručným zdůvodněním či stanoviskem, aby bylo zřejmé, proč byla taková změna požadována a co bylo jejím smyslem. V příloze je pak uveden vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který tvořil součást kodifikace trestního práva hmotného. Smyslem uveřejnění návrhu trestního zákoníku je mimo zachycení vývoje kodifikace trestního práva hmotného v letech 2004 až 2006 také příspěvek do diskuse při hledání odpovědi na otázku, zda by měl být po nepřijetí vládního návrhu trestního zákoníku připraven návrh zcela nový, anebo by měl být Parlamentu předložen jen více či méně pozměněný návrh stávající.
Osnova trestního zákoníku 2004 - 2006

615 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu