Manažment, 3.vydanie

Sedlák Mikuláš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
360
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2007
Formát
A5
ISBN
978-80-8078-133-0
EAN
9788080781330
Autor – dnes už klasik slovenského manažmentu – sa v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu, charakterizuje jeho hlavné koncepcie vo vyspelých krajinách. Osobitnú časť venuje rozhodovaco-informačnému procesu, objasňuje druhy rozhodovacích procesov, postupy a metódy rozhodovania v spojení s kvalitou informačného systému organizácií. Sústreďuje pozornosť na plánovanie a implementáciu stratégie na úrovni podniku, kladie dôraz na problematiku organizovania a organizačnej štruktúry, spôsoby organizačného členenia a deľbu rozhodovacích právomocí, rozoberá efektívne vedenie ľudí. Vyjadruje sa k tendenciám rozvoja manažmentu a usmerňuje ho na „totálnu orientáciu na zákazníka“. Toto úspešné, originálne a komplexne poňaté dielo poskytuje študentom fakúlt ekonomického zamerania ako aj výkonným manažérom i ďalším záujemcom celkový prehľad o problematike manažmentu.
Manažment, 3.vydanie

420 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu