Společenské souvislosti trhu práce

Brožová Dagmar

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
144
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2003
Formát
A5
ISBN
80-86429-16-4
EAN
9788086429168
Tato knížka vykládá a vysvětluje dění na trzích práce, včetně jeho širších společenských souvislostí, na základě teoretického poznání o fungování trhů práce. Výklad ekonomických názorů na fungování trhu práce postupuje od klasického laissez faire přístupu přes neoklasický koncept dobrovolné nezaměstnanosti, Keynesovu interpretaci nedobrovolné nezaměstnanosti (jakožto důsledku nízké agregátní poptávky) a Friedmanův koncept (pracující s kategorií přirozené míry nezaměstnanosti a zcela novým přístupem k jejímu snižování) až k nejnovějším teoretickým školám druhé poloviny 20. století. Vysvětluje určující charakteristiky nezaměstnanosti, analyzuje její společenské náklady a zabývá se jejími důsledky v oblasti ekonomické, sociální, osobnostní i politické. Možnosti řešení nezaměstnanosti pojednává z pozic dvou zásadních ekonomických názorů: keynesovského (státně paternalistického) a monetárního (liberálního). V této souvislosti si autorka všímá rovněž vývoje státu blahobytu ve vyspělých zemích, který od svého zlatého věku dospěl v 80. letech 20. století do krize, jež nastolila otázku jeho redukce a reformulace jeho cílů. V závěru se kniha věnuje politikám trhu práce a pojmenovává změny na trzích práce, které s sebou přináší akcelerace technického pokroku v globální dimenzi. Učebnice je určena studentům bakalářského stupně vysokých škol, studentům vyšších odborných škol i širší odborné veřejnosti, která se touto problematikou zabývá.
Společenské souvislosti trhu práce

155 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu