Európsky zatýkací rozkaz. Komentár

Kordík; Fillová; Hrvol

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
264
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
B5
ISBN
978-80-7400-371-4
EAN
9788074003714
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná časť Rámcového rozhodnutia 584/2002/SVV o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb, aby čitateľ mohol porovnať spôsob transpozície a pochopiť i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie. Súčasťou publikácie je i komentovaný formulár európskeho zatýkacieho rozkazu, tak, aby bol zrozumiteľný pre každého, kto príde s týmto formulárom do styku.
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár

1.260 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu