Zařazeno v kategoriích: OSTATNÍ

Profesionálne opatrovatel'stvo - úvod do teórie

Anna Krišková

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
164
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2010
Formát
170x240
ISBN
978-80-8063-330-1
EAN
9788080633301
OBSAH: - I. Všeobecná časť 1 Opatrovateľstvo 2 K histórii opatrovateľstva a vzdelávania 3 Povolanie opatrovateľa - 3a Charakteristika práce opatrovateľa - 3b Sociálne služby a poskytovanie opatrovateľskej služby 4 Zdravie - 4a Zdravie, starostlivosť o zdravie - 4b Zdravotná starostlivosť 5 Hygiena a opatrenia zabezpečujúce zdravie 6 Bezpečnosť v práci opatrovateľa - 6a Ochrana zdravia pri práci - 6b Požiarna prevencia - II. Úvod do teórie opatrovateľst va 7 Úcta v práci opatrovateľa 8 Prístupy k duchovnému zdraviu a postoj opatrovateľa 9 Opatrovateľský proces - 9a Prvá fáza opatrovateľského procesu – posúdenie - 9b Druhá fáza opatrovateľského procesu – plánovanie - 9c Tretia fáza opatrovateľského procesu – vykonanie - 9d Štvrtá fáza opatrovateľského procesu – vyhodnotenie 10 Dokumentácia v opatrovateľstve Úvod Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery, schopných aktívne fungovať a obohacovať spoločnosť. Opatrovateľstvo ako disciplína formuje základy uceleného súboru poznatkov a vedomostí, ktoré napomôžu porozumieť seniorovi a jeho opatrovateľským potrebám a tiež pri utváraní zručností každodenného opatrovania seniora v jeho prirodzenom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb. Očakávame, že študenti odborov starostlivosť o seniorov, opatrovateľstvo, zamestnanci zariadení sociálnych služieb a zamestnanci zariadení opatrovateľskej služby, členovia rodiny a blízke podporné osoby seniorov, ktorí pomoc vyžadujú, nájdu v texte východisko k riešeniu niektorých opatrovateľských činností. Kniha, ktorú máte v rukách, je zameraná na všeobecné podmienky opatrovania a starostlivosti o seniorov. Je prvou časťou, na ktorú nadväzujú ďalšie, ktoré problematiku opatrovateľskej praxe a teórie doplňujú a rozširujú. Kniha vznikala na základe potrieb praxe. Míľnikom vo vývoji opatrovateľského vzdelávania je etapa prechodu od jednotlivých krátkodobých kurzov, nezriedka spornej kvality, organizovaných rozmanitými organizáciami, k procesu budovania systematického školského vzdelávania, ktoré smeruje k získaniu odbornej spôsobilosti na výkon odborných činností opatrovateľa. Veríme, že spoločne prispejeme k rozvoju kvalitného opatrovateľstva a napomôžeme dôstojný, kvalitný a šťastný život osobám, ktoré pomoc opatrovateľa potrebujú. PhDr. Anna Krišková, PhD
Profesionálne opatrovatel'stvo - úvod do teórie

262 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu