Občanský zákoník,zákon o obchodních korporacích,zákon o mezinárodním právu soukromém 2014.Úplná zněn

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7263-734-8
EAN
9788072637348
Počet stran
816
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Formát
A5
Publikace přináší úplné znění tří zcela nových základních občansko- a obchodněprávních předpisů, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014. Kniha obsahuje text nového občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákona o mezinárodním právu soukromém. Věnujte pozornost velkému množství legislativních změn Vzhledem k rozsáhlosti změn, a to především v občanském zákoníku, je nutné se na změnu právní úpravy s dostatečným předstihem připravit. K lepší orientaci v nových zákonech čtenáři pomůže podrobný obsah či odkazy po stranách knihy, které usnadní orientaci v knize. Důvodové zprávy k zákonům Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a taktéž zákon o mezinárodním právu soukromém byly do Poslanecké sněmovny předloženy s podrobnými důvodovými zprávami. Vzhledem ke svému rozsahu nejsou tyto důvodové zprávy v knize uvedeny. Protože však důvodové zprávy představují jakýsi „první komentář“ nových předpisů a mohou se tak stát průvodcem po jednotlivých ustaveních zákonů, nakladatelství ANAG důvodové zprávy (v původním znění) graficky upravilo a čtenářům je nabízí zdarma ke stažení na těchto webových stránkách nakladatelství: Důvodová zpráva k občanskému zákoníku Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) Důvodová zpráva k zákonu o mezinárodním právu soukromém Nejdůležitější změny v soukromém právu Nový občanský zákoník 2014 zřetelně akcentuje výsostné postavení nového občanského zákoníku v právu soukromém a současně přináší řadu změn, a to ve všech oblastech – v obecné části, rodinném právu, věcných právech, smluvním právu či v náhradě škody. Zavádí se nové instituty (právní jednání, právo stavby aj.), dochází ke změnám v pojetí některých stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti, kontraktačního procesu aj.). Velký význam mají rovněž důležitá přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. Nový kodex je rozvržen na pět základních částí, jež jsou uspořádány do dílčích systematických celků. Změny v právu obchodním S účinností k 1. 1. 2014 dochází rovněž k podstatným změnám v právu obchodním. Současný obchodní zákoník bude zrušen a nahradí jej zcela nový právní předpis. Změny v obchodním právu budou v některých ohledech zcela zásadní. Změní se systematika tohoto právního předpisu, zavedeny budou nové právní instituty potřebné pro obchodní praxi, zdůrazní se soukromoprávní povaha obchodního práva a jeho vazba na nový občanský zákoník, protože úpravu většiny situací řešených dosud obchodním zákoníkem převzal nový občanský zákoník. Mění se také mezinárodní právo soukromé V rámci celkové rekodifikace soukromého práva dochází s účinností od 1. 1. 2014 také k nové úpravě mezinárodního práva soukromého. Mezinárodním právem soukromým se rozumí odvětví právního řádu, jenž zahrnuje právní normy, které jsou výlučně určeny pro úpravu soukromoprávních poměrů, jež obsahují tzv. mezinárodní prvek.
Občanský zákoník,zákon o obchodních korporacích,zákon o mezinárodním právu soukromém 2014.Úplná zněn

299 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu