Archeologie pravěkých Čech 1-8, komplet

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2007-2008
ISBN
ARCHEOLOG01
EAN
ARCHEOLOG01
Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní svazek seznamuje s teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím. Svazky 2-8 se věnují systematickému výkladu jednotlivých období pravěku. Mají formálně shodnou strukturu, ale teoretická východiska, metodologické přístupy a důraz na jednotlivá témata se liší podle pojetí jednotlivých editorů a autorských týmů.
Archeologie pravěkých Čech 1-8, komplet

2.891 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu