Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic - Energy, Food and Transportation

Ščasný Milan, Urban Jan, Zvěřinová Iva

Vydavatel
Karolinum
ISBN
978-80-2462-076-3
Počet stran
258
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
14x20 cm
Cílem knihy je nabídnout čtenáři výsledky výzkumu spotřeby statků a služeb v českých domácnostech. První dvě kapitoly se věnují dopadům spotřeby na životní prostředí a teoretickým přístupům k analýze spotřeby a chování. Zbývajících pět kapitol se věnuje podrobněji spotřebnímu chování s významnými dopady na životní prostředí, jako je poptávka po energiích a dopravě, energeticky úsporné chování a energeticky úsporné opatření v domácnosti, vlastnictví osobního automobilu a spotřeba biopotravin. Cílem této knihy je poukázat na environmentální efekty, které jsou spojeny s těmito vybranými typy chování a přinést nové poznatky o tom, jak jsou tyto typy spotřebního chování časté v různých segmentech české společnosti. Publikace, kterou vám předkládáme, upozorňuje také na některé politiky a jiné intervenční nástroje, které mohou být použity k ovlivňování spotřebního chování.
Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic - Energy, Food and Transportation

260 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu