Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) účinný od 1.1.2012

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
94
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2012
ISBN
978-80-8078-467-6
EAN
9788080784676
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je deviatou publikáciou edície Aktuálne právne predpisy. Obsahuje úplné znenie zákona účinné od 1. januára 2012. K samotnému zákonu neodmysliteľne patria aj prílohy, ktoré sú prehľadne spracované v tabuľkovej forme. Pre edíciu Aktuálne právne predpisy je charakteristickou črtou, že obsahuje zvýraznené zmeny oproti predošlej právnej úprave, čo prispieva k lepšej prehľadnosti o zmenách v legislatíve. Prínosom pre čitateľa sú určite aj redakciou určené nadpisy nepomenovaných paragrafov, ktoré zjednodušujú orientáciu v predpise. Na každej strane sa nachádza priestor vyhradený na poznámky čitateľa. Publikácia je určená všetkým subjektom pôsobiacim na úseku živnostenského podnikania (štátnym orgánom, podnikateľským subjektom), ale aj študentom právnických a neprávnických fakúlt.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) účinný od 1.1.2012

61 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu