Zařazeno v kategoriích: LÉKAŘSKÁ LITERATURA

Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Moricová Štefánia, Bartošovič Ivan, Hegyi Ladislav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
144
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2013
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-224-1278-0
EAN
9788022412780
Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mláďež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe. Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa. Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov.
Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

366 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu