Zařazeno v kategoriích: LÉKAŘSKÁ LITERATURA, S10

Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Moricová Štefánia, Bartošovič Ivan, Hegyi Ladislav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
144
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2013
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-224-1278-0
EAN
9788022412780
Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mláďež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe. Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa. Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov.
Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

329 Kč

366 Kč ušetříte 37 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu