Zákon o výkonu zabezpečovací detence (č. 129/2008 Sb.) - Komentář

Kalvodová Věra, Kuchta Jozef, Škvain Petr

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7478-604-4
Počet stran
196
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde je toto ochranné opatření vykonáváno. Jelikož se jedná o stále relativně nový institut české právní úpravy, prostřednictvím výkladu seznamuje s touto problematikou odbornou veřejnost a nabízí jí detailní seznámení se s dosud nejasnými pojmy.
Zákon o výkonu zabezpečovací detence (č. 129/2008 Sb.) - Komentář

430 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu